Idővonat Alapítvány
Kereső
Keresett szöveg
Hírlevél
e-mail cím
       Pécs2010 – Emléktábor a kétezer éves fővárosban…
 
 
2010-ben az "IDŐVONAT" Olvasótábor Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának, illetve a tábor szervezőgárdájának köszönhetően – július 31. és augusztus 6. között a XXIII. NEMZETKÖZI „IDŐVONAT” OLVASÓTÁBORBAN - 42 főt táboroztattunk a pécsi Pollack Mihály Szakközépiskola, Szakiskola kollégiumában. A gyerekek közül 22 fő a határon túlról: Horvátországból (Zmajevac - Vörösmart) és Szlovákiából (Selice - Szelőce) érkezett.
 
A táborvezetőség létszáma 10 fő volt: ebből 3 fő a határon túli magyar gyermekek kísérő tanáraként, 2 fő pedig gazdasági-ügyintéző, illetve szakmai vezetőként segítette az olvasótábor megvalósítását. A gyerekek csoportvezetői gyakorló fiatal pedagógusok voltak (5 fő).
 
Az előző évekhez hasonlóan, tábor-előkészítő munkánk meghatározó része: az anyagi feltételek megteremtése volt. Ez a feladat tulajdonképpen már az elmúlt évi tábor kiadásainak lezárása után elkezdődött. Összesen 9 pályázatot adtunk be, s elküldtünk száznál is több támogatáskérő, illetve reklám- vagy szóróanyagkérő levelet, valamint telefonon és személyesen tárgyaltunk intézményekkel, szervezetekkel és vállalkozókkal.
 
A benyújtott pályázatok eredményét a következőkben ismertetem.
 
Az 2010. évi tábor anyagi feltételeinek
megteremtésére benyújtott nagypályázatok:
 
Helye:
Megpályázott
összeg:
Elnyert összeg:
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
100. 000
 60. 000
PÉCS2010 Menedzsmentközpont Közhasznú Nonprofit Kft. - Pécs MJVÖ
600. 000
500. 000
Nemzeti Kulturális Alapprogram – Közművelődési Szakmai Kollégiuma
300. 000
150. 000
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács - ESZA Nonprofit Kft.
 400. 000
200. 000
Összesen :
1. 400. 000
910. 000
 
Ezeken kívül nem kaptunk támogatást: az Oktatási Minisztériumtól, illetve az NCA Dél-dunántúli Regionális Tanácsától sem. Nagy tetszést aratott a táborozók körében, hogy a napi értékeléseknél és a táborzáró ünnepségen különféle cégektől kapott reklám-, ill. szóróanyagokat osztottunk szét (pl. tollak, ceruzák, füzetek, szatyrok, jelvények, perselyek, matricák, térképek, naptárak, poszterek, pólók, sapkák stb.) E reklámanyagokkal segítették munkánkat a következők:
 
-       Árkád Bevásárlóközpont Pécs
-       BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft.,
-       CITIBANK Rt.,
-       OTP Bank Rt. Dél-Dunántúli Régió,
 
Az eFeF Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. és a Pellérdi Húsfeldolgozó Kft. hús- és élelmiszeripari termékekkel (baromfi szalámi, virsli, kolbász, szalonna) járult hozzá étkezési költségeink jelentős csökkentéséhez; a Family Drink Kft. szörpökkel támogatta rendezvényünket.
 
Programunk könyvajándékainak egy részét:
 
-       az ALEXANDRA Kiadó és Könyváruházak;
-       Park Könyvkiadó Kft;
-       TESSLOFF és BABILON Kiadói Kft. biztosította.
P R O G R A M U N K R Ó L
Képzeletbeli „IDŐVONAT”-unk utazói ebben az évben Pécs (Pécs2010 - EKF jegyében) művelődéstörténetével ismerkedhettek meg. A programunk címe is ezt a célt hivatott támasztota alá: „Emléktábor aKétezer éves Fővárosban…” A 2010. év Pécs életében döntő változásokat jelent, hiszen a város egy évig az Európa Kulturális Fővárosa címet viseli. Ennek megfelelően céljaink között szerepelt, hogy Pécset, Európa Kulturális Fővárosát, programjaink fő helyszínévé tegyük. 2010-ben alapvető szándékunk tehát az volt, hogy az „IDŐVONATTAL” a táborozókat a város történelmével és kultúrájával szélesebb körben megismertessük.
 
A tábori „játszva tanulás” alapját a napi csoportmunka adta. A a csoportoknak egy-egy történelmi korszak (ókortól napjainkig) fényében kellett feldolgozni, s ehhez segítségül külön-külön feladatkört (kultúra és irodalom, történelem, művészet, életmód) is kaptak. A feladatok irányítói és segítői ebben az évben is a kiscsoportvezetők voltak. A csoporttal együtt dolgozó vezető nevét mindig a feldolgozást megelőző napon húzták ki a gyerekek. Így egyrészt valamennyi foglalkozás-vezetőt megismerhették a tanulók, másrészt a mindig más-más feladat megoldásával érdeklődési körük és ismeretszintjük is bővülhetett.
 
A téma és a feladat kijelölését követően a gyerekek elkezdték a felkészülést a napi csoportbemutatókra. Az idei tábori munka újdonsága volt, hogy az előkészületeket minden reggel megelőzte egy játékos tréning – egymásra épülő drámapedagógiai játékok sora - melyek bemelegítésként, ráhangolódásként képezték a csoportmunka részét. Ezután már a gyerekek készítették jelmezeiket, s írták az adott napi történetük forgatókönyvét. Ez a felkészülés azonban csak alapul szolgált a napi bemutatók összeállításához, mert a résztvevők egyénisége, s alkotó ötletei nélkül nem lehetett volna olyan izgalmassá, s érdekessé tenni a délelőtti kiscsoportos foglalkozásokat.
 
Kora délután kezdődtek a játékos jelenetsorok. Ezekben Pécs városának történelme, kultúrája, irodalmi élete, művészete és az életmód játszotta a főszerepet.
 
Röviden arról, hogy mi is történt 2010-ben az „IDŐVONAT utasaival”…
 
A megérkezést követő első „állomásunk” (augusztus 1.): Pécs városának korai története volt, így kezdésként Pécs ókori történelmét dolgozta fel négy csapatban a tábor gyerekserege. Az előadásokon megismerkedtünk a római kori város történelmével, a korabeli emberek szokásaival, életmódjával és irodalmával. Ezen a napon az egyik csapat előadása nyomán részt vehettünk egy megható – de egyben humoros – temetkezési szertartáson, ahol a tisztelt elhunyt nem átlagos körülmények között vesztette életét. A következő csoport tagjai a kultúra témakörén belül egy római lakomát jelenítettek meg, ahol zsonglőrök, táncosnők, költők kavalkádja mellett még a korabeli politikai intrikák is fontos szerepet játszottak. Emellett a kereszténység felvételével, s a kora keresztény művészettel, vagy Pécs kelták általi lerohanásával foglalkozó művészeti, illetve történelmi témájú előadásokat is láthattunk. A hangulatos és tanulságos program már az első napon is nagyon jól sikerült, külön örömet okozott a gyerekeknek, hogy a saját maguk által készített jelmezekben, kellékekben szerepelhettek.
 
A második témánk (augusztus 2.):  Pécs városának középkori története volt, egészenJanus Pannoniustól a török hódoltságig. A bemutatók során a csoportfoglalkozások második körében már mindenki sokkal bátrabban és ügyesebben szerepelt, mint előző nap, s ez az előadásokon is meglátszott. Láttuk Janus Pannonius egy napját, s azt miként vált belőle a magyar reneszánsz irodalom egyik kimagasló alakja. Részt vehettünk egy kvízműsorban, mely a város történelmével kiemelten foglalkozott, de megszemlélhettünk korabeli híradásokat, „középkori” filmeket és mulatságos reklámokat is.
 
A következő napi feladatunk (augusztus 3.): Pécs városának újkori történetét helyezte a középpontba. A nap folyamán megismerkedtünk többek között Klimó Györggyel, az általa alapított könyvtár és csillagvizsgáló létrejöttének körülményeivel. Az egyik bemutató kitért a város művészi hírnevét megalapozó Zsolnay-család történetére is, bemutatva a keramikus dinasztia fontosabb
újításait, s találmányait is. Két csoport összehangolt bemutatója nyomán pedig a korabeli városról, lakóiról, s életmódjáról tudhattunk meg érdekesnél érdekesebb tényeket.
 
Az ötödik nap (augusztus 4.) a modernkori Pécs történetéről készítettünk előadásokat. Láttuk Weöres Sándor távol-keleti utazását, verseinek születési körülményeit, egy divatbemutatót, mely a város minden társadalmi rétegét bemutatta számunkra. Egy komoly, s összeszedett előadás során állóképekben megismerhettük a város fejlődését, kiépülését a mecseki kisvasúttól egészen a TV-torony felépüléséig. A nap utolsó bemutatója pedig sajátos nézőpontban jelenítette meg a modernkori város művészeti életét; hiszen Victor Vasarely képeinek hipnotikus hatását emelte az előadás középpontjába.
 
A hatodik, egyben utolsó nap délelőttjén (augusztus 5.) összegeztük addig elvégzett munkánkat, s egyben elértünk a napi, aktuális témánkhoz: Pécs napjainkban – Európa Kulturális Fővárosaként. Hogy tematikánkat még inkább kiteljesítsük, a csapatoknak a város egy-egy megújult terét kellett birtokba venni, s minél inkább megismerkedni a helyszínnel. Bejártuk a Széchenyi, a Kossuth, a Köztársaság és a 48-as teret is. Külön kiemelt feladat volt, hogy a gyerekek rögtönzött riporternek csaptak fel, hiszen interjút készítettek a tereken járókelő emberekkel többek között arról, hogy mennyire tetszik nekik például a tér, vagy mi a véleményük Pécsről, mint Európa Kulturális Fővárosáról. A látogatásokról emellett igen színvonalas plakátok is készültek, így a táborvezetőségből verbuválódott zsűrinek különösen nehéz dolga volt, hogy megállapítsa a pontszámokat és eldöntse az egész csoportverseny végeredményét is.
 
**********
A délelőtti „idővonatozás” fárasztó munkáját délutánonként manuális és sporttevékenységekkel oldottuk fel. Ezek egy része szervesen kapcsolódott az adott korszakhoz is. A táborozás ideje alatt folyamatosan zajlottak az „IDŐVONAT” Olimpia sportversenyei, s a délutánokat kézműves-foglalkozások is színesítették. Ebben az évben a gyerekeknek gyöngyöt fűztek, valamint lehetőségük nyílt színes papírvirágok, illetve origami állatkák elkészítésére is. A lenyűgöző alkotások megszületéséhez nagy segítséget nyújtott: Dénes Anett, Peho Zsófia és Szabolcsi Marcell.
 
Esténként a napi tábori munkát jól kiegészítették a meghívott előadók. A tábor lakóinak az első estén - a tábori megnyitót követően - Kárpáti Tamás amatőr előadóművész adta elő Tüskés Tibor gondolatait a könyvek szeretetéről, melyet két fiatal gitárszakos egyetemista hölgy hangversenye kísért (július 31.). Augusztus 1-én a táborozóknak Balogh Robert - író és költő, kritikus - mesélt könyvbemutató keretében arról, hogyan születik egy könyv, s miért érdemes naplót vezetni és olvasni. A következő napon mulatságos perceket okozott nekünk Figura Ede gitáros, énekes: „Szamárfül - Leleményes történetek állatokról, emberekről...” című verses-zenés irodalmi műsora, melyet Romhányi József örökbecsű műveire alapozott, s rendkívül interaktívan adott elő. Augusztus 3-án éjszakába nyúló vetélkedőn vehettek részt a táborozók. A versengés természetesen ebben az esetben is Pécshez kötődött, hiszen meghatározó élményt jelentett a város egyik szimbólumának tekinthető Székesegyház élethű - szívószálakból készült másának elkészítése, de a közös, önfeledt játékban sor került más szórakoztató – pl.: vízhordás – sorversenyekre, humoros kvízekre is. A verseny előkészítését és lebonyolítását a tábor „kortárs-vezetői” (volt „idővonatosok”) vállalták magukra. Augusztus 4-én nagy sikert aratott KomorLászló bábművész  kiváló vásári komédiás előadása, mely a „Csinadratta” címet viselte. Mindezeken kívül volt a táborozás során még: csoportok szerinti játékosügyességi vetélkedő és össztánc  is a tábor zárónapján.
Mindezek alapján, ha visszatekintünk az elmúlt 7 napra, azt hiszem a tábor valamennyi résztvevőjében rengeteg kellemes és jó emlék halmozódott fel. A gyerekek az utolsó napon - részfeladatként - a közösen elkészített plakátokon véleményüket is nyilvánították, amelyből kiderült, hogy ők hogyan értékelték a közösen eltöltött napokat. Hogy mi a véleményük a táborról?! Bizonyságul álljon itt is néhány vélemény - elsősorban a határon túli magyar gyerekektől - :
„Idővonatosnak lenni azért jó, mert szórakozás közben tanulunk…”
„A tábor nagyon jó volt. Jók voltak a programok és tetszettek a műsorok. Jövőre is itt a helyem J …”
 „ Sokat tanultunk és játszottunk, érdekesek voltak a feladatok. Sok embert ismertem meg…”
 „ Jó volt, tetszettek a csoportfoglalkozások, és szereztem új barátokat..”
„…nagyon tetszett, sok tuti dolog volt, jövőre is eljövök…”
„…szép élmény ez a tábor… sajnálom, hogy ilyen gyorsan vége lett…”