Idővonat Alapítvány
Kereső
Keresett szöveg
Hírlevél
e-mail cím
Céljaink
Nemzetközi kulturális és művelődéstörténeti programunk lényegét három fő irány alkotja, amelyek éves rendezvényeink tervezéseikor szerves egységet képeznek:
 
A 3 fő irány:
1. A magyar nyelvű olvasásfejlesztés programja.
 
Minden évben meghatározott témakörhöz kapcsolódóan: komplex könyv- és könyvtárhasználatra épített művelődéstörténeti ismeretek nyújtása, a gyerekek történelem-szemléletének formálása, valamint az iskolában megtanultak kiegészítése. Mindez természetesen nagyon játékosan, életszerűen, a gyerekek életkorának megfelelően. Ez egyben legfontosabb nevelési célunk is.
 
2. Dráma- és színjáték – iskolán kívüli nevelés – társas kommunikáció hármas egysége.
 
Eszközei részletesebben: játékosság, a résztvevők ötleteinek, kreatív gondolkodásának felhasználása (a felnőtt segítők csak irányítják a munkát, ill. szaktanácsot adhatnak a konkrét helyzetekben), ugyanakkor korszerű pedagógiai módszerek - többek között drámapedagógiai eljárások – alkalmazása.
 
3. Dialógus – Határon innen és túl.
 
Az alapvető olvasásfejlesztési célokat természetesen kiegészíti a határon túli gyerekek magyar nyelvismeretének, beszédkészségének, illetve a tanulókművelődéstörténeti ismereteinek fejlesztése. Táborunkban ezek a tanulók olyan könyveket ismerhetnek és vehetnek majd kézbe, amelyek otthon sajnos hiányoznak.
 

Meghatározó alapgondolatunk pedig - Mátraházi Zsuzsa újságíró szerint:

"... A legsommásabban talán a gondolkodás iskolájának nevezhetnénk az olvasótábort. Olyan iskolának, ahol nincs ki- és becsengetés, jelentés, a számonkérés nem hordoz megtorló vonásokat, ehelyett a gyerekek cselekvő részvételére számít. A gyerekekére, akik örömest mondják el ötleteiket, képzettársításaikat, ha azt tapasztalják, hogy nem hurrogják le őket esetleges tájékozatlanságukért, hanem játékkal, blikk-fanggal, a kíváncsiságukat fölkeltő jó szándékú fondorlattal vonják be őket a gondolkodási folyamatba." (Forrás: Garabonciás Kis Trakta. Szerk. Lukács László. Kiskunhalas, 1992, Magyar Garabonciás Szövetség, 99. o.)
A cikk címe Lélekpendítés volt, talán mi is ezt vállaljuk magunkra, amikor évről-évre tábort szervezünk, s folytatjuk mindaddig, amíg anyagi és szellemi erőnkből futja ...
 
Pécs, 2009. szeptember 10. Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, az „IDŐVONAT” Olvasótábor Alapítvány elnöke