Idővonat Alapítvány
Kereső
Keresett szöveg
Hírlevél
e-mail cím
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Az olvasótábor "anyaintézménye" a ma már Csorba Győző nevét viselő Megyei Könyvtár már több mint 20 éve csatlakozott a 70-es évek elején - főként írók és költők által - elindított olvasótábori mozgalomhoz. Az első években a táborok célja csupán annyi volt, hogy színes, érdekes irodalmi és ismeretterjesztő programokkal felkeltsék a gyermekek érdeklődését az olvasás iránt, éppen ezért némi ötletszerűség jellemezte őket.
1988-ban gyökeres fordulat következett: ebben az évben indult útjára az "IDŐVONAT" I.Anégy éves turnusokból álló, művelődéstörténeti sorozat lényege, hogy a gyerekek mindenévben egy-egy nagy történelmi korszakba utazhatnak vissza. (Első év: Őskor, Ókor - második év: Középkor - harmadik év: Újkor - negyedik év: Legújabbkor.) A képzeletbeli vonat eddigi utasai /egyrészt hátrányos helyzetű Baranya megyei, másrészt határon túli - az első négy évben csak horvátországi -, a második turnustól erdélyi, kárpátaljai, szlovákiai, szlovéniai és vajdasági magyar diákok voltak, tehát az Őskortól egészen napjainkig utazhattak az időben. Ez a négy utazás (4x10 nap) azonban mindenképpen eltért az iskolai tanóráktól, hiszen a gyerekek a táborozások alatt a táborkönyvtár segítségével, a feladatok játékos, ötletes megoldásával a nagy történelmi korok komplex művelődéstörténetével ismerkedtek meg. A közös "játszva-tanulás" a legnagyobb élményt a határon túli tanulók számára jelentette, mert a magyar és egyetemes történelem egészen új szempontú megközelítése mellett - a saját anyanyelvükön ismerhették meg a történelmi összefüggéseket.
Az immár ötször négy éves turnust (2007-ben zárult le az "IDŐVONAT" V.) megvalósított Idővonat-program legfontosabb célkitűzése mindezek alapján tehát az volt, hogy formálja a gyerekek történelemszemléletét. A résztvevő tanulók a négy táborozás során olyan társadalmi-gazdasági, természettudományos és művelődéstörténeti összefüggésekkel ismerkedhettek meg, amelyek felfedezésére a feszített ütemű általános iskolai tanulmányaik során nem volt lehetőségük.
Hogy valójában milyenek voltak ezek a táborozások? Ezt talán a legilletékesebbek, a táborozásokon résztvevő gyerekek tudták igazán megfogalmazni. A rövid történeti áttekintés végén álljon itt néhány volt "idővonatos" véleménye:
Kérdés : Az "IDŐVONAT" olvasótábor miben különbözött eddigi életedtől?
Petrik Csilla (Horvátország) : "Abban különbözött, hogy itt a táborban játékszerűen tanultuk a történelmet. Ezenkívül sok barátot, barátnőt szereztem. Itt a tanárok egész mások voltak, mint az iskolában."
Ötvös Tünde (Pécs) : "Életemben ez volt az első tábor, tehát minden új volt számomra. A szülőktől való függetlenség, a sok-sok közös program, a szabad levegő. A tábori napok nem hasonlítottak azokra a nyári napokra, amiket otthon tévét nézve töltöttem."
Gaják Petra (Mozsgó) : "Ezt nehéz megfogalmazni. Nagyon sok barátot szereztem, és nagyon megszerettem a történelmet, amit egyébként utáltam. Ez komoly!"
Táborunk munkáját folyamatosan figyelemmel kíséri a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Magyarok Világszövetsége is. "IDŐVONAT" programunk 1991-ben a Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma által meghirdetett országos pályázaton első, 1992-ben a Hét Törzs Alapítvány pályázatán, pedig második díjat nyert.
AZ „IDŐVONAT” OLVASÓTÁBOR ALAPÍTVÁNY
Azért, hogy olvasótáborunk egyre nehezebbé váló anyagi feltételeit biztosítani tudjuk 1991.februárjában a Baranya Megyei Könyvtár a tábor szervezőinek kezdeményezésére megalapította - az 1990. évi nyertes pályázatokból megmaradt 76 000 forinttal - az "IDŐVONAT" Olvasótábor Alapítványt. Ez nemcsak a könyvtárnak volt jó, hiszen így a tábor megvalósításának költségeit az alapítvány kuratóriumának tagjai biztosították pályázatokból, s egyéb forrásokból, sőt a pénzügyi kezelést is átvállalták, hanem a résztvevő gyerekek szüleinek is, mert a befizetett táborozási díjat levonhatták adóalapjukból. Az alapítvány elnöke: dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka könyvtáros; magyar-történelem szakos tanár (Pécsi Városi Könyvtár – Pinokkió Gyermekkönyvtár), tagjai: Lakatos Lászlóné, könyvtáros (Pécsi Városi Könyvtár), Surján Miklós nyugalmazott címzetes igazgató, főkönyvtáros (Baranya Megyei Könyvtár), Dr. Gyenes Imre jogász, könyvtáros (Zala Megyei Könyvtár), Wellisch Katalin igazgatóhelyettes (Mezőszél Utcai Iskolaközpont - Felsővámház Úti Általános Iskola). A alapítvány gazdálkodási feladatait Kaszun Renáta, a Baranya Megyei Önkormányzat gazdasági előadója végzi.
1996-tól - mivel az "IDŐVONAT" Olvasótábor Alapítvány Kuratóriumának tagjai; Surján Miklós kivételével nem dolgoznak már a Baranya Megyei Könyvtárban - szervezőmunkájukat a saját munkájuk mellett, szabadidejükben végzik.
Az alapítványt 1998. december 16-a óta "közhasznú alapítványként" jegyzi a Baranya Megyei Bíróság.